Ammunition - kaliber 22

Här finner du teknisk information för de olika ammunitionstyperna. Informationen är lagrad i PDF-format (kräver Acrobat Reader, som du hämtar gratis här).

SPORTAMMUNITION